slovensky | english

+421 949 477 784

Profil advokáta 


JUDr. Martin SLÚKA, advokát/ konateľ  Advokátskej kancelárie SLÚKA a partneri, s.r.o.

JUDr. Martin Slúka absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2003. Následne v rokoch 2004 až 2008 pracoval na súde v Bratislave na pozícii vyšší súdny úradník. Prax advokátskeho koncipienta získal v rokoch 2008 až 2010. V roku 2010 mu bol po obhajobe rigoróznej práce udelený akademický titul JUDr.. V tom istom roku úspešne absolvoval advokátske skúšky, pričom v roku 2011 bolo zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5950. Počas svojej praxe získal skúsenosti z oblasti obchodného práva (korporátne právo, zmluvy, sporová agenda a iné), občianskeho práva (rodinné právo, poručenská agenda, zmluvy, sporová agenda a iné) a trestného práva. JUDr. Martin Slúka ovláda anglický jazyk. Od roku 2016 vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti: Advokátska kancelária SLÚKA a partneri, s.r.o..


Advokátska kancelária poskytuje svoje služby v regiónoch: Spišská Nová Ves, Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Prešov, Košice, Banská Bystrica, Bratislava, Žilina Trenčín, Trnava, ako aj ostatné časti Slovenska.