slovensky | english

+421 949 477 784

Advokátska kancelária SLÚKA a partneri, s.r.o.


Advokátska kancelária poskytuje právne služby predovšetkým v oblasti obchodného a občianskeho práva. Advokátska kancelária poskytuje kompletný právny servis v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, zakladaním a registráciou obchodných spoločností, spisovaním a pripomienkovaním zmlúv, spisovaním žalôb a iných podaní na orgány štátnej správy a samosprávy SR. Taktiež zastupujeme klientov v konaní pred súdmi alebo pred inými inštitúciami SR.

Krédom advokátskej kancelárie je poskytovať kvalitný a spoľahlivý právny servis, plne v rámci požiadaviek klienta a  za prijateľnú cenu. Pre tých, ktorí uprednostňujú riešenie právneho problému na diaľku, ponúkame možnosť využiť našu On-line právnu poradňu.